luysterborgh

loading last tweet...

Woordenboek van een gemeentebestuur

Hier probeer ik alle moeilijke woorden en afkortingen die te maken hebben met het besturen van een gemeente te verzamelen. En er ook de verklaring voor te geven.
RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan In een RUP legt de gemeente de richtlijnen vast waaraan een project in het gebied van het betrokken RUP moet voldoen en wat er in de toekomst in dat gebied nog mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening.

CBS

College van burgemeester en schepenen

MER

Milieu-Effecten Rapport

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

VLAREM

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning

GECORO

Gemeentelijke Coordinatie Ruimtelijke Ordening

IOK

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

GAS

Gemeentelijk Administratief Sanctierecht

GRS

Gemeentelijk Ruimtelijk Stuctuurplan